اخبار

ماجرای تنها نامه بدون بسم الله امام...

ماجرای تنها نامه بدون بسم الله امام...

شرح اقتدار ایران از التماس به بیگانگان برای ماندن در قدرت تا دست رد به سینه ابر قدرت ها -حجت الاسلام فوجی(عضو گروه پژوهشی کتاب #صعود_چهل_ساله ) -تهیه شده در واحد رسانه مدرسه عالی شهید مطهری مشهد( #نسیم_مطهر )

ادامه مطلب
تقدیر از دانش آموزان برتر مدرسه در کنکور

تقدیر از دانش آموزان برتر مدرسه در کنکور

تقدیر از دانش آموزان برتر مدرسه در کنکور سراسری توسط جناب آقای سید حسینی و سرکار خانم صحیح و النسب و سرکار خانم اثنی عشری مدیر محترم آموزشگاه سرکار خانم شایق حائز رتبه ۴۷ کنکور سراسری ۱۳۹۹ سرکار خانم دهقانی حائز رتبه ۲۶ کنکور سراسری ۱۳۹۹

ادامه مطلب