اخبار - آرشیو

بیانیه دانش‌آموزان مدرسه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری دخترانه مشهد و نشر رسانه‌ای آن در شبکه‌های خبری و برگزاری مراسم  یاد و خاطره سردار رشید اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

بیانیه دانش‌آموزان مدرسه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری دخترانه مشهد و نشر رسانه‌ای آن در شبکه‌های خبری و برگزاری مراسم یاد و خاطره سردار رشید اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

بیانیه دانش‌آموزان مدرسه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری دخترانه مشهد و نشر رسانه‌ای آن در شبکه‌های خبری و برگزاری مراسم یاد و خاطره سردار رشید اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

ادامه مطلب