مدارس تابعه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
استانشهرستانجنسيتمقطعنشانیتلفنکد پستی
اصفهاناصفهاندخترانهدوره دومخ احمدآباد– جلوتر از آزمایشگاه مهدیه- روبروی دارالحکمه امام محمد باقر(ع)۳۲۲۶۳۲۲۴ ۰۳۱8155638451
تهرانتهرانپسرانهدوره دومخ امیر کبیر- انتهای کوچه سراج, ۳۳۹۰۹۹۳۰ ۰۲۱ ۳۳۹۰۰۰۹۹1141657811
تهرانتهراندخترانهدوره اولم بهارستان- نرسیده به چهارراه سرچشمه- کوچه شهید صیرفی پور- پ ۱۸۳۳۹۹۵۸۳۶-۸ ۰۲۱1141737311
تهرانتهراندخترانهدوره دومم بهارستان- نرسیده به چهارراه سرچشمه- کوچه شهید صیرفی پور- پ ۱۸, ۳۳۹۱۲۸۴۸ ۰۲۱ ۳۳۹۲۱۳۲۳1141737311
چهارمحال بختیاریشهرکردپسرانهدوره اولخ فردوسی شمالی- اول میرآباد۳۲۲۴۰۰۵۸ ۰۳۸8817643345
چهارمحال بختیاریشهرکردپسرانهدوره دومخ فردوسی شمالی- اول میرآباد۳۲۲۲۰۳۶۱ ۰۳۸8817643345
چهارمحال بختیاریشهرکرددخترانهدوره اول / دومبلوار طالقانی- بالاتر از منازل صدا و سیما۳۲۲۲۰۳۶۰ ۰۳۸8817643338
خراسان رضویمشهدپسرانهدوره اولقاسم آباد- ابتدای شهرک لشگر- میدان شهید مطهری(ره)۳۵۱۳۵۵۵۳-۳۹ ۰۵۱9189747561
خراسان رضویمشهدپسرانهدوره دومقاسم آباد- ابتدای شهرک لشگر- میدان شهید مطهری(ره)۳۵۲۳۹۹۴۰-۵۰ ۰۵۱9189747561
خراسان رضویمشهدپسرانهدوره دومشهرک شهید رجایی- مهرآباد- فرهنگسرای سلامت- طبقه دوم۳۳۷۶۵۴۱۱ ۰۵۱9173549311