مدارس تابعه

استانشهرستانجنسيتمقطعنشانیتلفنپیش شمارهکد پستی
اصفهاناصفهاندخترانهدوره دومخ احمدآباد- روبروی خ شهید توانا- کوچه رحیم زاده- بن بست نسترن(اسنوا)۳۲۲۵۲۱۹۵۰۳۱۸۱۵۵۶۳۷۵۴۶
اصفهانکوشکدخترانهدوره دومخ حکیم الهی- مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت ابوالفضل(علیه‌السلام)--۸۴۳۴۱۴۹۶۶۹
تهرانتهرانپسرانهدوره دومخ امیر کبیر- انتهای کوچه سراج۳۳۹۰۰۰۹۹ - ۳۳۹۰۹۹۳۰۰۲۱۱۱۴۱۶۵۷۸۱۱
تهرانتهراندخترانهدوره اولم بهارستان- نرسیده به چهارراه سرچشمه- کوچه شهید صیرفی پور- پ ۱۸۳۳۹۹۵۸۳۶-۸۰۲۱۱۱۴۱۷۳۷۳۱۱
تهرانتهراندخترانهدوره دومم بهارستان- نرسیده به چهارراه سرچشمه- کوچه شهید صیرفی پور- پ ۱۸۳۳۹۲۱۳۲۳-۳۳۹۱۲۸۴۸۰۲۱۱۱۴۱۷۳۷۳۱۱
چهارمحال بختیاریشهرکردپسرانهدوره اولخ فردوسی شمالی- اول میرآباد۳۲۲۴۰۰۵۸۰۳۸۸۸۱۷۶۴۳۳۴۵
چهارمحال بختیاریشهرکردپسرانهدوره دومخ فردوسی شمالی- اول میرآباد۳۲۲۲۰۳۶۱۰۳۸۸۸۱۷۶۴۳۳۴۵
چهارمحال بختیاریشهرکرددخترانهدوره اول / دومبلوار طالقانی- بالاتر از منازل صدا و سیما۳۲۲۲۰۳۶۰ - ۳۲۲۲۳۲۹۰۰۳۸۸۸۱۷۶۴۳۳۳۸
خراسان رضویمشهدپسرانهدوره اولقاسم آباد- ابتدای شهرک لشگر- میدان شهید مطهری(ره)۳۵۱۳۵۵۵۳-۳۹۰۵۱۹۱۸۹۷۴۷۵۶۱
خراسان رضویمشهدپسرانهدوره دومقاسم آباد- ابتدای شهرک لشگر- میدان شهید مطهری(ره)۳۵۲۳۹۹۴۰-۵۰۰۵۱۹۱۸۹۷۴۷۵۶۱
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.