مدارس تابعه

استانشهرستانجنسيتمقطعنشانیتلفنپیش شمارهکد پستی
اصفهاناصفهاندخترانهدوره دومخ احمدآباد- روبروی خ شهید توانا- کوچه رحیم زاده- بن بست نسترن(اسنوا)322521950318155637546
اصفهانکوشکدخترانهدوره دومخ حکیم الهی- مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت ابوالفضل(علیه‌السلام)--8434149669
تهرانتهرانپسرانهدوره دومخ امیر کبیر- انتهای کوچه سراج33900099 - 339099300211141657811
تهرانتهراندخترانهدوره اولم بهارستان- نرسیده به چهارراه سرچشمه- کوچه شهید صیرفی پور- پ ۱۸33995836-80211141737311
تهرانتهراندخترانهدوره دومم بهارستان- نرسیده به چهارراه سرچشمه- کوچه شهید صیرفی پور- پ ۱۸33921323-339128480211141737311
چهارمحال بختیاریشهرکردپسرانهدوره اولخ فردوسی شمالی- اول میرآباد322400580388817643345
چهارمحال بختیاریشهرکردپسرانهدوره دومخ فردوسی شمالی- اول میرآباد322203610388817643345
چهارمحال بختیاریشهرکرددخترانهدوره اول / دومبلوار طالقانی- بالاتر از منازل صدا و سیما32220360 - 322232900388817643338
خراسان رضویمشهدپسرانهدوره اولقاسم آباد- ابتدای شهرک لشگر- میدان شهید مطهری(ره)35135553-390519189747561
خراسان رضویمشهدپسرانهدوره دومقاسم آباد- ابتدای شهرک لشگر- میدان شهید مطهری(ره)35239940-500519189747561
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.