مدارس تابعه

استانشهرستانجنسيتمقطعنشانیتلفنپیش شمارهوب سایت کد پستی
 
کهکیلویه و بویراحمدیاسوجدخترانهدوره اولبلوار ارم- فرعی 633226879074مشاهده-
مازندرانساریدخترانهدوره اول / دومبلوار امیر مازندرانی- خیابان فلسطین33366870011-4815665811
سیستان و بلوچستانزاهداندخترانهدوره اول / دومبلوار جمهوری اسلامی33487364054-9816865753
یزدیزددخترانهدوره اول / دومبلوار شهید بهشتی- انتهای کوچه شهید رجایی (جنب بنیاد شهید)- کوچه دولت 636333320035-8913673374
لرستانبروجردپسرانهدوره اول / دومبلوار شهید بهشتی- میدان بهشت- ابتدای بلوار بهشت42506838066-6916818888
همدانهمدانپسرانهدوره دومبلوار شهید خرم رودی(پیشاهنگی)- سه راه شهرک38222297-93081-6515937314
همدانهمداندخترانهدوره دومبلوار شهید خرم رودی(پیشاهنگی)- سه راه شهرک- جنب مسجد قائم38222480081-6515937379
چهارمحال بختیاریشهرکرددخترانهدوره اول / دومبلوار طالقانی- بالاتر از منازل صدا و سیما32220360038-8817643338
یزدمیبدپسرانهدوره اولخ آیت الله کاشانی32333020035-8961718778
اصفهاناصفهاندخترانهدوره دومخ احمدآباد- روبروی خ شهید توانا- کوچه رحیم زاده- بن بست نسترن(اسنوا)32252195031-8155637546
تهرانتهرانپسرانهدوره دومخ امیر کبیر- انتهای کوچه سراج33900099021-1141657811
اصفهانکوشکدخترانهدوره دومخ حکیم الهی- مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت ابوالفضل(علیه‌السلام)33585869031-8434149669
سیستان و بلوچستانزاهدانپسرانهدوره اول / دومخ دانشجو- دانشجوی ۱۵33488455054-9816976864
فارسشیرازپسرانهدوره اول / دومخ زند- جنب بانک کشاورزی32361163071-7135737455
فارسشیرازدخترانهدوره اول / دومخ زند- کوچه بسیج (پروانه)32315510071-7135733391
سیستان و بلوچستانزابلپسرانهدوره اول / دومخ شهید باقری جنوبی- روبروی تصفیه خانه آب- باقری ۱32241700054-9861653151
چهارمحال بختیاریشهرکردپسرانهدوره اولخ فردوسی شمالی- اول میرآباد32240058038-8817643345
چهارمحال بختیاریشهرکردپسرانهدوره دومخ فردوسی شمالی- اول میرآباد32220361038-8817643345
یزدیزدپسرانهدوره اولخ کاشانی- کوچه اصلی نعیم آباد38274540035مشاهده8916763533
یزدیزدپسرانهدوره دومخ کاشانی- کوچه اصلی نعیم آباد38275540035مشاهده8916763533
خراسان رضویمشهددخترانهدوره اولخ کوه سنگی- بلوار ملاصدرا- بین ملاصدرا 18 و 2038421350051مشاهده-
خراسان رضویمشهددخترانهدوره دومخ کوه سنگی- خ طالقانی- مقابل طالقانی ۳۲38400248051مشاهده9176775749
سیستان و بلوچستانزابلدخترانهدوره اول / دومخیابان امام خمینی (ره) شمالی- انتهای کوچه ۷۶32220881054-9861413944
خوزستاندزفولپسرانهدوره دومخیابان امام خمینی جنوبی- خیابان شهدای بدر- تقاطع شهید رجایی-42260380061-42320321
کهکیلویه و بویراحمدیاسوجپسرانهدوره دومسالم آباد- فرعی۴33225417074-7591931888
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۳۴ مورد.