مدارس تابعه

استانشهرستانجنسيتمقطعنشانیتلفنپیش شمارهکد پستی
یزدیزددخترانهدوره اول / دومابتدای خ امام خمینی- کوچه فقیه خراسانی362225220358913673374
مازندرانساریدخترانهدوره اول / دومبلوار امیر مازندرانی- خیابان فلسطین333668700114815665811
سیستان و بلوچستانزاهداندخترانهدوره اول / دومبلوار جمهوری اسلامی334873640549816865753
خراسان رضویمشهددخترانهدوره دومبلوار حر- بعد از حر ۱۵- حاشیه بلوار- پشت ایستگاه اتوبوس337702140519168187439
لرستانبروجردپسرانهدوره اول / دومبلوار شهید بهشتی- میدان بهشت- ابتدای بلوار بهشت425068380666916818888
همدانهمدانپسرانهدوره دومبلوار شهید خرم رودی(پیشاهنگی)- سه راه شهرک38222297-930816515937314
همدانهمداندخترانهدوره دومبلوار شهید خرم رودی(پیشاهنگی)- سه راه شهرک- جنب مسجد قائم382224800816515937379
چهارمحال بختیاریشهرکرددخترانهدوره اول / دومبلوار طالقانی- بالاتر از منازل صدا و سیما32220360 322232900388817643338
یزدمیبدپسرانهدوره اولخ آیت الله کاشانی323330200358961718778
اصفهاناصفهاندخترانهدوره دومخ احمدآباد– جلوتر از آزمایشگاه مهدیه- روبروی دارالحکمه امام محمد باقر(ع)322632240318155638451
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.