مدارس تابعه

استانشهرستانجنسيتمقطعنشانیتلفنپیش شمارهکد پستی
اصفهاناصفهاندخترانهدوره دومخ احمدآباد– جلوتر از آزمایشگاه مهدیه- روبروی دارالحکمه امام محمد باقر(ع)322632240318155638451
تهرانتهراندخترانهدوره اولم بهارستان- نرسیده به چهارراه سرچشمه- کوچه شهید صیرفی پور- پ ۱۸33995836-80211141737311
تهرانتهراندخترانهدوره دومم بهارستان- نرسیده به چهارراه سرچشمه- کوچه شهید صیرفی پور- پ ۱۸33921323-339128480211141737311
چهارمحال بختیاریشهرکرددخترانهدوره اول / دومبلوار طالقانی- بالاتر از منازل صدا و سیما32220360 322232900388817643338
خراسان رضویمشهددخترانهدوره اولخ کوه سنگی- خ طالقانی- مقابل طالقانی ۳۲84388680519176775749
خراسان رضویمشهددخترانهدوره دومخ کوه سنگی- خ طالقانی- مقابل طالقانی ۳۲384002480519176775749
خراسان رضویمشهددخترانهدوره دومبلوار حر- بعد از حر ۱۵- حاشیه بلوار- پشت ایستگاه اتوبوس337702140519168187439
خوزستاندزفولدخترانهدوره دومخیابان امام خمینی شمالی- نبش خیابان میرداماد422617170616461766441
سیستان و بلوچستانزابلدخترانهدوره اول / دومخیابان امام خمینی (ره) شمالی- انتهای کوچه ۷۶322208810549861413944
سیستان و بلوچستانزاهداندخترانهدوره اول / دومبلوار جمهوری اسلامی334873640549816865753
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.