دبیرستان دخترانه شهرکرد (دوره دوم)

فعالیت‌های دبیرستان دخترانه دوره دوم شهید مطهری (ره) شهرکرد در سالگرد شهید سلیمانی

فعالیت‌های دبیرستان دخترانه دوره دوم شهید مطهری (ره) شهرکرد در سالگرد شهید سلیمانی

دانش‌آموزان و مربیان دبیرستان دخترانه دوره دوم شهید مطهری (ره) شهرکرد در سالگرد شهید سلیمانی اقدام به فضا سازی مدرسه و پخش پوستر سردار سلیمانی در تپه‌ی نور الشهداء شهرکرد نمودند.

ادامه مطلب