پرسش‌های متداول - کنکور رشته علوم و معارف


در آزمون سراسری 1400 در چه گروهی شرکت کنیم؟

در آزمون سراسری ۵ گروه آموزشی وجود دارد:

علوم ریاضی و فنی- علوم تجربی- علوم انسانی- زبان های خارجی و هنر

 که دانش آموزان رشته علوم و معارف می‌بایست در کنکور گروه علوم انسانی شرکت نمایند

کلید واژه ها: کنکور