پرسش‌های متداول

تعداد بازدید:۴۹

در آزمون سراسری 1400 در چه گروهی شرکت کنیم؟

در آزمون سراسری ۵ گروه آموزشی وجود دارد:

علوم ریاضی و فنی- علوم تجربی- علوم انسانی- زبان های خارجی و هنر

 که دانش آموزان رشته علوم و معارف می‌بایست در کنکور گروه علوم انسانی شرکت نمایند

آیا می توان همزمان در دو گروه آموزشی شرکت کنیم؟

دانش آموزان می توانند علاوه بر گروه علوم انسانی در صورت علاقه و داشتن توانایی در یکی از دو گروه شناور کنکور یعنی هنر و زبان خارجی نیز شرکت نمایند

آیا رشته علوم و معارف کنکور مستقل دارد؟

باتوجه به تعداد محدود دانش آموزان رشته معارف، کنکور مستقلی برای این عزیزان در نظر گرفته نشده است.

تفاوت منابع کنکور 1400 با منابع کنکور 1399 در چیست؟

در کنکور سال های 98-99 سوالات درس های تاریخ و عربی تخصصی برای دانش آموزان رشته علوم و معارف از کتب تخصصی رشته طرح گردید

و در کنکور 1400 منابع درس فرهنگ و معارف اسلامی، زبان عربی عمومی و تخصصی و درس تاریخ از کتب تخصصی رشته معارف خواهد بود.

دانش آموزان رشته علوم و معارف اسلامی در کنکور 1400 چه امتیازی دارند؟

دانش آموزان رشته علوم و معارف اسلامی از 2 امتیاز برخودار خواهند بود:

1- بهره‌گیری از سوالات طراحی شده از منابع تخصصی رشته علوم و معارف

2- حق انتخاب در پاسخگویی به یکی از دفترچه سوالات گروه انسانی یا پاسخگویی به سوالات طرح شده از منابع رشته علوم و معارف اسلامی

کدام منابع رشته علوم و معارف اسلامی با علوم انسانی متفاوت است؟

گروه درسی عربی(زبان عربی 1-2-3 تخصصی رشته علوم و معارف اسلامی)

گروه درسی فرهنگ و معارف اسلامی(اصول عقاید 1-2-3)

گروه درسی تاریخ(تاریخ 1-2 و تاریخ 3 ایران در دوره اسلامی)

چه درس‌ها و کتاب‌هایی را علاوه بر درس‌های رشته علوم و معارف باید برای کنکور خواند؟

دانش آموزان رشته علوم و معارف اسلامی باید  4 کتاب زیر را خارج از منابع درسی خود برای آمادگی کنکور مطالعه فرمایند:

جغرافیا(2و3)

جامعه شناسی(2و3)

ویژگی مهم و اساسی کنکور 1400 برای داوطبان رشته علوم و معارف چیست؟

مهم‌ترین ویژگی کنکور 1400 حق انتخاب پاسخ‌گویی به دفترچه منابع درسی علوم انسانی یا منابع درسی رشته علوم و معارف اسلامی است. (براساس مصوبه 24مین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو)

انتخاب پاسخ‌گویی به سوالات رشته انسانی یا معارف چه زمانی است؟

هنگام ثبت نام در کنکور سراسری در سایت سازمان سنجش(بند 38 فرم تقاضانامه ی ثبت نام آزمون سراسری)

چگونه یادگیری خود را سر و سامان دهید؟

بهترین مکان برای مطالعه کجاست؟

بهترین روش های مطالعه کدامند؟

چگونه حافظه خود را تقویت کنیم؟