#دست بوسی مادر شهید محمدحسن زینی وند بمناسبت روز مادر

هیچ تیری بر پیکر شهید اصابت نمی کند مگر آنکه اول از قلب مادر گذشته باشد... شهید آوینی
تعداد بازدید:۲۸۲

لینک دانلود فایل

نظر شما :