اردوی عملی میدان تیر

تعداد بازدید:۵۲
اردوی عملی میدان تیر درس دفاعی دانش آموزان پایه دهم برگزار شد.
اردوی عملی میدان تیر

اردوی عملی میدان تیر درس دفاعی دانش آموزان پایه دهم برگزار شد. در این اردوی یک روزه، دانش آموزان ضمن آشنایی با نظام جمع ، ب طور عملی با اسلحه و نحوه تیر اندازی با سلاح آشنا شدند. در پایان دانش آموزان به تیراندازی با سلاح پرداختند.


نظر شما :