برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه میبد

تعداد بازدید:۳۸
به علت زوج و فرد بودن کلاس ها، در روز شنبه و یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ و ۱۴۰۰/۸/۲۰ انتخابات شورا در مدرسه برگزار شد.
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه میبد