برگزاری جشن فارغ التحصیلی (دبیرستان دخترانه مشهد شعبه دوم)

تعداد بازدید:۴۷
در ایام دهه ولایت، جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان دوره های ۱۳۹۹-۱۳۹۸ و ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری مشهد (شعبه ۲) در دانشگاه شهید مطهری (واحد خواهران) برگزار گردید

نظر شما :