سومین دوره رزمایش همدلی مؤمنانه (دبیرستان پسرانه یزد دوره اول)

تعداد بازدید:۲۱۷
سومین مرحله رزمایش همدلی مؤمنانه و بسته بندی بسته های معیشتی با کمک دانش آموزان عزیز دبیرستان پسرانه یزد دوره اول
سومین دوره رزمایش همدلی مؤمنانه (دبیرستان پسرانه یزد دوره اول)

نظر شما :