نهمین مرحله کمکهای مؤمنانه در دبیرستان دخترانه شیراز

تعداد بازدید:۱۱۳
نهمین مرحله کمکهای مؤمنانه. ۷۲ بسته شامل : برنج، گوشت، ماکارونی، روغن، رب گوجه فرنگی، خرما، نمک، شکر، سویا و چادر مشکی دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری شیراز
نهمین مرحله کمکهای مؤمنانه در دبیرستان دخترانه شیراز