برگزاری جلسات مشاوره غیرحضوری در دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری یزد

تعداد بازدید:۱۵۴
دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری یزد، جلسات مشاوره غیرحضوری مخصوص دانش آموزان دوره اول و دوره دوم و والدین توسط خانم دکتر مریم خراسانی برگزار می‌کند.
برگزاری جلسات مشاوره غیرحضوری در دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری یزد

به گزارش روابط عمومی دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری یزد،
در این روزها و با توجه به شرایط موجود، جلسات مشاوره غیرحضوری مخصوص دانش‌آموزان دوره اول و دوره دوم و والدین در نظر گرفته‌شده است.
خانم دکتر مریم خراسانی که خود از دانش‌آموختگان فرهیخته مدرسه علوم و معارف اسلامی بوده‌اند در این امر مهم ما را یاری می‌کنند.