ویژه‌نامه شهید جاوید

ویژه‌نامه شهید جاوید
صاحب امتیاز مدیریت آموزش متوسطه مدرسه‌عالی شهید مطهری (ره)
سردبیر معاونت فرهنگی مدیریت آموزش متوسطه
صاحب امتیاز مرکز مطالعات مدیریت آموزش متوسطه مدرسه‌عالی شهید مطهری (ره)
تاریخ انتشار ۰۶ آذر ۱۴۰۰
فایل دانلود فایل

جهت شرکت در مسابقه، ضمن مطالعه ویژه‌نامه، آثار خود را بر اساس آن در قالب پوستر، اینفوگرافی، کلیپ، موشـن و پادکست تا تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۰ در پیام‌رسان ایتـا به شناسه farhangi_maaref@ ارسال فرمایید.