پیش ثبت‌نام مدارس علوم و معارف اسلامی شهید مطهری (رحمت‌الله‌علیه)

۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۸ اخبار اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۱۴۸۷

جهت ورود به سامانه پیش ثبت‌نام، بر روی مدرسه مورد نظر کلیک نمایید:

مدارس پسرانه:

       شهر بروجرد:

دبیرستان پسرانه بروجرد (دوره اول)

دبیرستان پسرانه بروجرد (دوره دوم)

       شهر تهران:

دبیرستان پسرانه تهران (دوره دوم)

       شهر خرم‌آباد:

دبیرستان پسرانه خرم‌آباد (دوره اول)

دبیرستان پسرانه خرم‌آباد (دوره دوم)

       شهر دزفول:

دبیرستان پسرانه دزفول (دوره دوم)

       شهر زابل:

دبیرستان پسرانه زابل (دوره اول)

دبیرستان پسرانه زابل (دوره دوم)

       شهر زاهدان:

دبیرستان پسرانه زاهدان (دوره اول)

دبیرستان پسرانه زاهدان (دوره دوم)

       شهر شهرکرد:

دبیرستان پسرانه شهرکرد (دوره اول)

دبیرستان پسرانه شهرکرد (دوره دوم)

       شهر شیراز:

دبیرستان پسرانه شیراز (دوره اول)

دبیرستان پسرانه شیراز (دوره دوم)

       شهر مشهد:

دبیرستان پسرانه مشهد (دوره اول)

دبیرستان پسرانه مشهد ۱ (دوره دوم)

دبیرستان پسرانه مشهد ۲ (دوره دوم)

       شهر میبد:

دبیرستان پسرانه میبد (دوره اول)

دبیرستان پسرانه میبد (دوره دوم)

       شهر همدان:

دبیرستان پسرانه همدان (دوره دوم)

       شهر یاسوج:

دبیرستان پسرانه یاسوج (دوره دوم)

       شهر یزد:

دبیرستان پسرانه یزد (دوره اول)

دبیرستان پسرانه یزد (دوره دوم)

مدارس دخترانه:

       شهر اصفهان:

دبیرستان دخترانه اصفهان (دوره دوم)

       شهر تهران:

دبیرستان دخترانه تهران (دوره اول)

دبیرستان دخترانه تهران (دوره دوم)

       شهر جهرم:

دبیرستان دخترانه جهرم (دوره دوم)

       شهر خرم‌آباد:

دبیرستان دخترانه خرم‌آباد (دوره اول)

دبیرستان دخترانه خرم‌آباد (دوره دوم)

       شهر زابل:

دبیرستان دخترانه زابل (دوره اول)

دبیرستان دخترانه زابل (دوره دوم)

       شهر زاهدان:

دبیرستان دخترانه زاهدان (دوره اول)

دبیرستان دخترانه زاهدان (دوره دوم)

       شهر ساری:

دبیرستان دخترانه ساری (دوره اول)

دبیرستان دخترانه ساری (دوره دوم)

       شهر شهرکرد:

دبیرستان دخترانه شهرکرد (دوره اول)

دبیرستان دخترانه شهرکرد (دوره دوم)

       شهر شیراز:

دبیرستان دخترانه شیراز (دوره اول)

دبیرستان دخترانه شیراز (دوره دوم)

       شهر کوشک:

دبیرستان دخترانه کوشک (دوره دوم)

       شهر مشهد:

دبیرستان دخترانه مشهد (دوره اول)

دبیرستان دخترانه مشهد ۱ (دوره دوم)

دبیرستان دخترانه مشهد ۲ (دوره دوم)

       شهر همدان:

دبیرستان دخترانه همدان (دوره دوم)

       شهر یاسوج:

دبیرستان دخترانه یاسوج (دوره اول)

       شهر یزد:

دبیرستان دخترانه یزد (دوره اول)

دبیرستان دخترانه یزد (دوره دوم)


نظر شما :