مدارس تابعه

استانشهرستانجنسيتمقطعنشانیتلفنپیش شمارهکد پستی
خراسان رضویمشهددخترانهدوره اولخ کوه سنگی- خ طالقانی- مقابل طالقانی ۳۲84388680519176775749
خراسان رضویمشهددخترانهدوره دومخ کوه سنگی- خ طالقانی- مقابل طالقانی ۳۲384002480519176775749
خراسان رضویمشهددخترانهدوره دومبلوار حر- بعد از حر ۱۵- حاشیه بلوار- پشت ایستگاه اتوبوس337702140519168187439
خوزستاندزفولپسرانهدوره دومخیابان امام خمینی شمالی- نبش خیابان میرداماد422603800616461767966
خوزستاندزفولدخترانهدوره دومخیابان امام خمینی شمالی- نبش خیابان میرداماد422617170616461766441
سیستان و بلوچستانزابلپسرانهدوره اول / دومخ شهید باقری جنوبی- روبروی تصفیه خانه آب- باقری ۱322417000549861653151
سیستان و بلوچستانزابلدخترانهدوره اول / دومخیابان امام خمینی (ره) شمالی- انتهای کوچه ۷۶322208810549861413944
سیستان و بلوچستانزاهدانپسرانهدوره اول / دومخ دانشجو- دانشجوی ۱۵334884550549816976864
سیستان و بلوچستانزاهداندخترانهدوره اول / دومبلوار جمهوری اسلامی334873640549816865753
فارسجهرمدخترانهدوره دوممیدان معلم- بلوار جانبازان- کوچه برکه باران ۱۳542347430717416757395
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.