قهرمان پر افتخارنویسنده (ها) : آیت الله العظمی خامنه ای
دسته کتاب : دفاع مقدس
نسخه الکترونیکی : دارد
ارسال با ایمیل: