حماسه حسینینویسنده (ها) : استاد شهید مرتضی مطهری
ناشر : انتشارات صدرا
دسته کتاب : معرفی کتاب
مرحله تولید : چاپ شده

گزیده ای از کتاب
عوام در حادثه عاشورا دو نقطه ضعف دارند: «شلوغی مجلس» و «شور و وایلا به پا شدن». بزرگ ترین وظیفه علما مبارزه با این نقاط ضعف اجتماع است، چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «اذا ظهرت البِدَعُ فی اُمّتی فلیظهر العالم علمه و الاّ فعلیه لعنة اللّه»...

ارسال با ایمیل:
( ۱ )