استادنویسنده (ها) : فاطمه شایان پویا
ناشر : انتشارات شهید کاظمی
دسته کتاب : معرفی کتاب
مرحله تولید : چاپ شده

گزیده ای از کتاب
دکتر خیلی راحت می‌توانست در خیلی از دانشگاه ها درس بدهد و دستمزدهای بالا بگیرد. خیلی راحت برای پول درآوردن می‌توانست در مقاطع مختلف درس بدهد اما نکرد.
کارگاه های آموزشی برای نیروهای هسته ای برایش در اولویت بود. از این بابت هم پولی را مطالبه نمی‌کرد.

ارسال با ایمیل: