موفقیت و راهیابی دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه شهید مطهری (ره) شیراز در مسابقات قرآن، عترت و نماز به مرحله کشوری

تعداد بازدید:۲۰
موفقیت و راهیابی دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه شهید مطهری (ره) شیراز در مسابقات قرآن، عترت و نماز به مرحله کشوری

موفقیت و راهیابی دانش‌آموزان عزیزمان در مسابقات قرآن، عترت و نماز

به مرحله کشوری