بیست و سومین انتخابات شورای دانش‌آموزی دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری یزد

۱۷ آبان ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۰
بیست و سومین انتخابات شورای دانش‌آموزی دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری یزد روز ۱۷ آبان ماه از طریق مجازی رأی‌گیری شورا صورت پذیرفت.
بیست و سومین انتخابات شورای دانش‌آموزی دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری یزد

به کاندیدای محترم انتخابات شورای دانش‌آموزی دوره اول و دوم فرصت داده شد تا تبلیغات مدنظر خود را تا ساعت ۱۸ چهارشنبه ۱۴ آبان به رابطین فرهنگی ارسال نمایند تا در کانال آموزشی (در صورت تائید تبلیغات) ارسال گردد.

و در روز ۱۷ آبان ماه از طریق مجازی رأی‌گیری شورا صورت پذیرفت.